Jednota Sokol Trenčín

Zdravotná gymnastika

Vedúca oddieluses. Eva Lešinská
CvičiteliaEva Lešinská
Ondrej
Cvičeniepondelok 17.30 – 18.30 (Eva Lešinská)
štvrtok 18.30 – 19.30 (Ondrej)

Cvičenia sú zamerané na posilnenie chrbtového, brušného a panvového svalstva s ohľadom na zdravotné a vekové dispozície. Ženy sa pravidelne pridávajú k ženám z oddielu aerobiku, a tak spoločne nacvičujú hromadné skladby, s ktorými sa zúčastňujú na sokolských zletoch doma i v zahraničí. Cvičenia sa môžu zúčastňovať aj nečlenky, ktoré zaplatia poplatok vo výške 2€.

Nástenka

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo