Jednota Sokol Trenčín

Kontakt

Jednota SOKOL Trenčín, občianske združenie
Mládežnícka 2 - Sokolovňa
911 01 Trenčín

IČO31873332
e-mailsokoltrencin@gmail.com
Kancelária tajomníčkap.Alena Kallová032/743 4201
0911 639 464
Starostases. Ľubica Držková0905 530 610
Miestostarostabr. Peter Malík0903 532 862
Náčelníčkases. Miroslava Rybáriková0911 137 692
Náčelníkbr. Juraj Gašparetz0949 215 935
Vzdelávateľses. Jela Sovová0908 720 164

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo