Jednota Sokol Trenčín

2% z daní

Milé Sokolky, Sokoli,
priaznivci a sympatizanti nášho občianskeho združenia!

Opäť máte možnosť darovať 2% z dane, ktoré ste už zaplatili štátu, v prospech nášho združenia. Jednota Sokol je registrovaná v zozname prijímateľov podielu z 2% dane z príjmov Notárskej komory SR (www.notar.sk).

Ak podporíte 2% práve nás, podporíte aktívny pohyb a športovú činnosť detí a mládeže mesta Trenčín v rámci „Športu pre všetkých“. Z poskytnutej podpory zabezpečíme športové vybavenie telocvične a plnohodnotnú činnosť v našich oddieloch pre deti a mládež.

Všetkým Vám, ktorí ste sa tak rozhodli, patrí naše veľké ĎAKUJEME!

Identifikačné údaje:

Jednota Sokol Trenčín
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín
Právna forma: občianske združenie
IČO : 31873332

Tlačivá na stiahnutie:

Za Jednotu SOKOL - starostka Ľubica Držková v.r.
31.januára 2024

 • 6.5.2024 o 16:00 - Park M.R.Štefánika
  Pietny akt
  (info), (foto), (správa)
 • Darovanie Vašich 2%
  (tlačivá)
 • 24.2.2024 o 14:30 - Mestská športová hala
  Výročná členská schôdza
  (pozvánka) , (foto), (uznesenie)
 • 2.2.2024 - 3.2.2024 - sokolovńa
  24-hodinový volejbalový maratón
  14.ročník memoriálu Jaromíra Šinku
  (info) , (výsledky)
 • 22.12.2023 - 7.1.2024
  Prerušenie prevádzky sokolovne

  Prajeme vám pokojné sviatky a veľa zdravia v novom roku.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo