Jednota Sokol Trenčín

Volejbal

Vedúci oddielubr. Peter Malík
Cvičeniepondelok 19.30 – 21.30
streda 20.00 – 22.00

!!! Počas mesiacov máj, jún, júl, august a časť septembra sa členovia oddielu venujú beach volejbalu, takže tréningy v sokolovni nebývajú !!! Začiatok tréningov bude zverejnený.

Volejbalový oddiel tvoria ženy i muži bez vekového obmedzenia. V súčasnosti je u nás prihlásených 31 hráčov, ktorí sa pravidelne stretávajú na tréningoch a zúčastňujú sa množstva turnajov.

Nástenka

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo