Jednota Sokol Trenčín

Sokolská všestrannosť muži

Vedúci oddielubr. Ľubomír Kubáň
Cvičenieutorok 19.00 – 21.00
piatok 17.30 – 19.00

Oddiel združuje mužov stredného a pokročilého veku, ktorí sa nenáročnou pohybovou aktivitou snažia udržať v dobrom zdravotnom stave. V súčasnosti pracuje v oddiele cca 20 členov. Náplňou cvičenia je spoločná rozcvička, po nej nasleduje stolný tenis a posilňovanie. Príležitostne sa uskutočňujú interné turnaje v stolnom tenise. Cvičebná aktivita nemá výkonnostný charakter. Účasť je podmienená členstvom v našej Jednote. Prihlásiť sa možno v uvedenom čase u vedúceho oddielu.

Nástenka

 • 6.5.2024 o 16:00 - Park M.R.Štefánika
  Pietny akt
  (info), (foto), (správa)
 • Darovanie Vašich 2%
  (tlačivá)
 • 24.2.2024 o 14:30 - Mestská športová hala
  Výročná členská schôdza
  (pozvánka) , (foto), (uznesenie)
 • 2.2.2024 - 3.2.2024 - sokolovńa
  24-hodinový volejbalový maratón
  14.ročník memoriálu Jaromíra Šinku
  (info) , (výsledky)
 • 22.12.2023 - 7.1.2024
  Prerušenie prevádzky sokolovne

  Prajeme vám pokojné sviatky a veľa zdravia v novom roku.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo