Jednota Sokol Trenčín

Sokolská všestrannosť muži

Vedúci oddielubr. Ľubomír Kubáň
Cvičenieutorok 19.00 – 21.00
piatok 17.30 – 19.00

Oddiel združuje mužov stredného a pokročilého veku, ktorí sa nenáročnou pohybovou aktivitou snažia udržať v dobrom zdravotnom stave. V súčasnosti pracuje v oddiele cca 20 členov. Náplňou cvičenia je spoločná rozcvička, po nej nasleduje stolný tenis a posilňovanie. Príležitostne sa uskutočňujú interné turnaje v stolnom tenise. Cvičebná aktivita nemá výkonnostný charakter. Účasť je podmienená členstvom v našej Jednote. Prihlásiť sa možno v uvedenom čase u vedúceho oddielu.

Nástenka

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo