Jednota Sokol Trenčín

Predsedníctvo

Zloženie Predsedníctva Jednoty SOKOL Trenčín vzišlo z volieb, ktoré sa uskutočnili počas Výročnej členskej schôdze konanej dňa 14.3.2019.

Starostases. Ľubica Držková
Miestostarostabr. Peter Malík
Náčelníčka sokolskej všestrannosti
a športy pre ženské zložky
ses. Miroslava Rybáriková
Náčelník sokolskej všestrannosti
a športy pre mužské zložky
br. Juraj Gašparetz
Vzdelávateľses. Jela Sovová
Členoviases. Beáta Vargová, br. Ondrej Marček

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo