Jednota Sokol Trenčín

Kalanetika

Vedúca oddieluses. Mária Solovičová
CvičiteľkaMária Solovičová
Cvičeniepondelok 19.00 – 20.00
streda 19.00 – 20.00

Cvičenie vedie veľmi skúsená cvičiteľka. Osvedčený postup cvičenia a predcvičované cviky spevňujú všetky svalové partie tela. Účasť na cvičení je podmienená členstvom v TJ. Prihlásiť sa možno v uvedených časoch u vedúcej oddielu.

Nástenka

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo