Jednota Sokol Trenčín

Deti a žiaci

Vedúca oddieluses. Jela Sovová
CvičiteľkySokolská všestrannosť (3-7 rokov)- Jela Sovová, Adriána Vitálošová
CvičenieSokolská všestrannosť - pondelok 17.00 – 18.20
Sokolská všestrannosť - štvrtok 17.00 – 18.20

Základom pohybových aktivít detí a žiakov je gymnastika, atletika, cvičenia na trampolíne, hry a súťaže ... Gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností, priestorovej orientácie, reakcie a kondično-koordinačnej prípravy pre všetky športové odvetvia.

Deti sú vedené k všestrannosti, pravidelnosti, systematickosti, emocionálnosti, boju samého so sebou t.j. zvládaniu svojich slabostí a rozvíjaniu svojich predností.

 • 6.5.2024 o 16:00 - Park M.R.Štefánika
  Pietny akt
  (info), (foto), (správa)
 • Darovanie Vašich 2%
  (tlačivá)
 • 24.2.2024 o 14:30 - Mestská športová hala
  Výročná členská schôdza
  (pozvánka) , (foto), (uznesenie)
 • 2.2.2024 - 3.2.2024 - sokolovńa
  24-hodinový volejbalový maratón
  14.ročník memoriálu Jaromíra Šinku
  (info) , (výsledky)
 • 22.12.2023 - 7.1.2024
  Prerušenie prevádzky sokolovne

  Prajeme vám pokojné sviatky a veľa zdravia v novom roku.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo