Jednota Sokol Trenčín

Deti a žiaci

Vedúca oddieluses. Jela Sovová
CvičiteľkySokolská všestrannosť (3-7 rokov)- Jela Sovová, Adriána Vitálošová
CvičenieSokolská všestrannosť - pondelok 17.00 – 18.20
Sokolská všestrannosť - štvrtok 17.00 – 18.20

Základom pohybových aktivít detí a žiakov je gymnastika, atletika, cvičenia na trampolíne, hry a súťaže ... Gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností, priestorovej orientácie, reakcie a kondično-koordinačnej prípravy pre všetky športové odvetvia.

Deti sú vedené k všestrannosti, pravidelnosti, systematickosti, emocionálnosti, boju samého so sebou t.j. zvládaniu svojich slabostí a rozvíjaniu svojich predností.

 • 24.2.2023 17:30 - sokolovňa Trenčín
  Členská schôdza
  (info)
 • 3.-4.2.2023 - sokolovňa Trenčín
  24-hodinový maratón, memoriál Jaromíra Šinku
  (info)
 • ZACVIČTE SI S NAMI
  Ponuka cvičení

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo