Jednota Sokol Trenčín

Deti a žiaci

Vedúca oddieluses. Jela Sovová
CvičiteľkySokolská všestrannosť (3-7 rokov)- Jela Sovová, Adriána Vitálošová
CvičenieSokolská všestrannosť - pondelok 17.00 – 18.20
Sokolská všestrannosť - štvrtok 17.00 – 18.20

Základom pohybových aktivít detí a žiakov je gymnastika, atletika, cvičenia na trampolíne, hry a súťaže ... Gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností, priestorovej orientácie, reakcie a kondično-koordinačnej prípravy pre všetky športové odvetvia.

Deti sú vedené k všestrannosti, pravidelnosti, systematickosti, emocionálnosti, boju samého so sebou t.j. zvládaniu svojich slabostí a rozvíjaniu svojich predností.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo