Jednota Sokol Trenčín

Basketbal

Vedúci oddielubr. Kamil Kvašňovský
Cvičenieštvrtok 19.30 – 20.30

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo