Jednota Sokol Trenčín

Ako sa stať členom

Každý, kto má záujem stať sa členom Jednoty SOKOL Trenčín a zapojiť sa do činnosti niektorého z oddielov, prihlási sa u vedúceho príslušného oddielu a vyplní prihlášku (deti do 15 rokov so súhlasom rodiča). Po zaplatení príslušných poplatkov dostane preukaz s členskou známkou a stáva sa riadnym členom sokolskej organizácie so všetkými právami a povinnosťami, viď. Stanovy, článok 4. Práva a povinnosti členov.

Členské poplatky

preukaz0,40 €
známka5,00 €/ rok

Oddielový príspevok

všetky oddiely10,00 €/ mesiac
nečlenovia4,00 €/ cvičenie

Členská prihláška

 • 6.5.2024 o 16:00 - Park M.R.Štefánika
  Pietny akt
  (info)
 • Darovanie Vašich 2%
  (tlačivá)
 • 24.2.2024 o 14:30 - Mestská športová hala
  Výročná členská schôdza
  (pozvánka) , (foto)
 • 2.2.2024 - 3.2.2024 - sokolovńa
  24-hodinový volejbalový maratón
  14.ročník memoriálu Jaromíra Šinku
  (info) , (výsledky)
 • 22.12.2023 - 7.1.2024
  Prerušenie prevádzky sokolovne

  Prajeme vám pokojné sviatky a veľa zdravia v novom roku.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo