Jednota Sokol Trenčín

Ako sa stať členom

Každý, kto má záujem stať sa členom Jednoty SOKOL Trenčín a zapojiť sa do činnosti niektorého z oddielov, prihlási sa u vedúceho príslušného oddielu a vyplní prihlášku (deti do 15 rokov so súhlasom rodiča). Po zaplatení príslušných poplatkov dostane preukaz s členskou známkou a stáva sa riadnym členom sokolskej organizácie so všetkými právami a povinnosťami, viď. Stanovy, článok 4. Práva a povinnosti členov.

Členské poplatky

preukaz0,40 €
známka5,00 €/ rok

Oddielový príspevok

všetky oddiely10,00 €/ mesiac
nečlenovia4,00 €/ cvičenie

Členská prihláška

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo