Jednota Sokol Trenčín

Poďakovanie starostky ses.Ľubici Držkovej účastníkom Slávnostnej akadémie

Nazdar milé moje sokolky a sokoli,

chcem sa Vám ako starostka veľmi pekne poďakovať za reprezentáciu našej TJ na Slávnostnej športovej akadémii. Odovzdávam Vám aj pozdravy od starostky ČOS a ďalších činovníkov ČOS a SúS, ktorým sa program veľmi páčil a boli radi, že medzi nás prišli.

V réžii našej TJ bola prvá časť programu akadémie, čo si myslím, že sme splnili na jednotku. Vzorne ste si všetky oddiely pripravili ukážky z činnosti, cvičenie a tréningy. Ďakujem oddielu žien, že si v krátkej dobe nacvičili novú pódiovú skladbu, s krásnou hudbou a novým náčiním, s ktorým sme sa zatiaľ nepredstavili. Alenke Suchomelovej ďakujem za zocvičenie skladby Spolu, ktorá mala opäť najsilnejší potlesk. Ďakujem trénerkám detí, najmä Jelke s Aďkou, lebo majú nové detičky od septembra, že pekne zacvičili s rôznym náradím. Volejbalistom a mužom ďakujem predovšetkým za pomoc pri prenášaní náradia. Náčelníkom Mirke a Jurkovi ďakujem za organizáciu. Beatke a Janke Malíkovej za predávanie knižiek a kalendárov. Môjmu zástupcovi Peťkovi ďakujem, že pri mne stál a bol mi po ruke, keď som potrebovala pomoc a za starostlivosť o sokolskú stráž. Vážim si to.

Ak som na niekoho zabudla, tak sa ospravedlňujem, ale určite si vážim pomoc každého, kto prišiel a aktívne sa zapojil do podujatia.

Prosím všetkých vedúcich oddielov, aby tieto moje riadky preposlali všetkým cvičencom, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh akadémie. Kto nemá email, prosím o ústnu reprodukciu.
Ďakujem.

So sokolským pozdravom NAZDAR!
starostka

Na vrátnici budú cvičencom a iným záujemcom k dispozícii:
Kniha Sokol 100 rokov v hodnote 12,-
Stolový kalendár na rok 2020 v hodnote 5,-
Ešte nám zostali od plesu kovové odznaky v hodnote 3,-
Na sklade sú ešte aj nejaké veľkosti nových tričiek pre mužov v kráľovskej modrej a pre ženy v purpurovej v hodnote 3,-. Tričká treba riešiť cez náčelníkov.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo