Oddiel : Zdravotná gymnastika

Vedúca oddielu : ses. Ľubica Kerná

Cvičiteľky : Evka a Ľubka

Cvičenie :        

pondelok  18.30 hod – 19.30 hod.
štvrtok    18.30 hod -  19.30 hod.


                

Cvičenia sú zamerané na posilnenie chrbtového, brušného a panvového svalstva s ohľadom na zdravotné a vekové dispozície. Ženy sa pravidelne pridávajú k ženám z oddielu aerobiku, a tak spoločne nacvičujú hromadné skladby, s ktorými sa zúčastňujú na sokolských zletoch doma i v zahraničí. Cvičenia sa môžu zúčastňovať aj nečlenky, ktoré zaplatia poplatok vo výške 2€.

Nástenka