Základné informácie

Jednota SOKOL Trenčín
občianske združenie
Mládežnícka 2 - Sokolovňa
911 01 Trenčín

e-mail: sokoltrencin@gmail.com

IČO 31873332

Dátum založenia Sokola v Trenčíne: 20.februára 1919
Zákaz činnosti: od roku 1939 do 1990
Dátum obnovenej činnosti: 3.októbra 1990

Počet oddielov: 8
Počet členov: 340