Oddiel: Sokolská všestrannosť muži

Vedúci oddielu: br. Ľubomír Kubán

      

Cvičenie:

utorok      18.30 hod – 20.30 hod.
piatok      18.30 hod – 20.30 hod.

 

Oddiel združuje mužov stredného a pokročilého veku, ktorí sa nenáročnou pohybovou aktivitou snažia udržať v dobrom zdravotnom stave. V súčasnosti pracuje v oddiele cca 20 členov. Náplňou cvičenia je spoločná rozcvička, po nej nasleduje stolný tenis a posilňovanie. Príležitostne sa uskutočňujú interné turnaje v stolnom tenise. Cvičebná aktivita nemá výkonnostný charakter. Účasť je podmienená členstvom v TJ. Prihlásiť sa možno v uvedenom čase u vedúceho oddielu.  

Nástenka