Predsedníctvo

Fotografia
   
Starostka: ses. Ľubica Držková
Miestostarostka: ses. Jela Sovová
Náčelníčka pre deti a mládež: ses. Eva Hanuliaková
Náčelníčka pre ženské zložky: ses. Miroslava Rybáriková
Náčelník pre mužské zložky: br. Peter Malík
   
   
Členovia predsedníctva:              ses. Beata Vargová
  br. Ondrej Marček
   
   
Tajomníčka: ses. Božena Rybárová
   
   
Členovia dozornej a kontrolnej komisie: ses. Danica Okrucká 
  ses. Katarína Holínková
  ses. Oľga Samáková
   
   
Vedúci oddielov:  
ženy aerobik ses. Mirka Rybáriková
joga ses. Oľga Čelková
  ses. Marcela Santová
kalanetika ses. Brigita Fábiková
ses. Mária Solovičová
zdravotné cvičenie ses. Ľuba Kerná
muži všestrannosť br. Ľubomír Kubán
deti – gymnastika    ses. Jela Sovová
volejbal br. Peter Malík
karate br. Marián  Nemeček    
deti - atletika ses. Eva Hanuliaková
basketbal seniori br. Ivan Guliš