Kontakty

     
Kancelária tajomníčka ses. Božena Rybárová
tel. 032/7434201
   
0918 859811
Starostka Ing. Ľubica Držková
0905 530610
     
Miestostarostka Mgr. Jela Sovová
0908 720164
     
Náčelníčka Ing. Miroslava Rybáriková
0911 137692
     
Náčelník br. Peter Malík
0903 532862
     
Náčelníčka ses. Eva Hanuliaková
0907 566835

e-mail: sokoltrencin@gmail.com