Oddiel : Shizen Karate Do

Vedúci oddielu : br. Marián Nemeček

Cvičenie :        

utorok  17.00 hod – 19.00 hod.
streda   16.45 hod -  19.00 hod.
piatok    17.00 hod -  18.30 hod.

web stránka :     www.iogkf.sk 
                

Klub Shizen Karate Do sa orientuje na praktizovanie pôvodného okinawského Goju-Ryu karate v jeho tradičnej forme. Členovia klubu sú zároveň zakladateľmi a členmi združenia Slovenská asociácia Okinawa Goju Ryu Karate Do, ktorému bolo v roku 2008 udelené riadne členstvo v medzinárodnej organizácii I.O.G.K.F., vedenej senseiom Morio Higaonnom (10.DAN).
Klub trénuje pod vedením senseia Mariána Nemečka (3.DAN) v Jednote SOKOL Trenčín a je súčasne aj  jedným z jej oddielov. Vzhľadom na zameranie smerujúce k tradičnej forme sa v tréningu využívajú aj pôvodné okinawské posilňovacie nástroje a v programe je okrem techník karate aj nácvik použitia kobudo zbraní.
Účasť na cvičení je podmienená členstvom v Jednote SOKOL Trenčín. Prihlásiť sa možno v uvedenom čase u vedúceho oddielu.
Klub Shizen Karate DO s radosťou uvíta vo svojich radoch každého záujemcu o toto krásne bojové umenie.

Nástenka