Oddiel : Deti a žiaci

Vedúca oddielu : ses. Jela Sovová

Cvičenie :   

pondelok        17.00 hod – 18.30 hod.
štvrtok           17.00 hod – 18.30 hod.

Rok založenia: 1991

Základom pohybových aktivít detí a žiakov je gymnastika, atletika, cvičenia na trampolíne, hry a súťaže ... Gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností, priestorovej orientácie, reakcie a kondično-koordinačnej prípravy pre všetky športové odvetvia.

Deti sú vedené k všestrannosti, pravidelnosti, systematickosti, emocionálnosti, boju samého so sebou t.j. zvládaniu svojich slabostí a rozvíjaniu svojich predností.

 

P R O G R A M     2011/2012

Deti 4-6 r.    GYMNASTICKÁ PRÍPRAVA     Mgr.Jela Sovová t.č-0908/720164

Žiaci 6–15 r.   ATLETICKÁ PRÍPRAVA     Mgr. Eva Hanuliaková t.č-0907/566835

 

GYMNASTICKÁ PRÍPRAVA 2011/2012     deti 4-6 r.

     
September Opičia dráha I.
Október Testy I.
November Šikulko 1-2-3 I. trojboj
December Ika-Tika-Gymnastika I. akrobatika-kladina-preskok
"Mikuláš" hry-súťaže
Január Šikulko 1-2-3 II. trojboj
Február Testy II.
Opičia dráha II.
Šibrinky sokolský karneval
Marec Ika-Tika-Gymnastika II. akrobatika-kladina-preskok
Apríl Olinka - Trampolínka trojboj
Máj Šikulko 1-2-3 III. trojboj
„Deň detí“ hry – súťaže
Opičia dráha
Záverečné vyhodnotenie

 

ATLETICKÁ PRÍPRAVA 2011/2012     žiaci 6-15 r.

     
Tréningy telocvičňa "sokolovňa" všestranná píprava, kondička
tartanový štadión "Sedmička" atletika
     
Testy I. október
II. november
III. jún
Súťaže Sokolský diaľkarský míting október
Zo školských lavíc do športovej haly
športová hala Elán Bratislava okt., nov., dec.
štadión apríl, máj, jún
Majstrovstvá kraja jednotlivcov
Finále - súťaže družstiev
Zábavné akcie „Mikuláš“ - pohybové hry a súťaže december
„Šibrinky“ – sokolský karneval február
„Deň detí“ – netradičné športové hry a súťaže jún
Denný tábor Prázdninový športový kemp júl
   
Úspechy
Naše dievčatá získali na Majstrovstvách kraja 4 medaily
Julka Hanuliaková 2 zlaté
Karolínka Mojžišová 1 striebornú
Kristínka Juricová 1 striebornú
Účasť na atletickej súťaži detí
EURÓPA KIDS ATLETIKA GAMES 2011 VARŠAVA
si vybojovala Julka Hanuliaková


Fotogaléria

Fotogaléria - Kemp