2% dar z dane


Milé Sokolky, Sokoli,
priaznivci a sympatizanti nášho občianskeho združenia!

Opäť máte možnosť darovať 2% z dane, ktoré ste už zaplatili štátu, v prospech nášho združenia. Jednota Sokol je registrovaná v zozname prijímateľov podielu z 2% dane z príjmov Notárskej komory SR (www.notar.sk).
Ak podporíte 2% práve nás, podporíte aktívny pohyb a športovú činnosť detí a mládeže mesta Trenčín v rámci „Športu pre všetkých“.  Z poskytnutej podpory zabezpečíme športové vybavenie  telocvične a plnohodnotnú činnosť  v našich oddieloch pre deti a mládež.
Všetkým Vám, ktorí ste sa tak rozhodli, patrí naše veľké  Ď A K U J E M E !

V dolnej časti stranky najdete tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z dane fyzických osôb, ktoré požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň.


Pre právnické osoby uvádzame naše identifikačné údaje :


Jednota Sokol Trenčín
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín
Právna forma:  občianske združenie
IČO : 31873332

 


Tlačivá na stiahnutie :

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2% z príjmov fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závislej činnosti

 

Za Jednotu Sokol - starostka Ľubica Držková v.r.